6. Pješadijska brigada

Proveden STX pješadijske čete 3. pješadijskog bataljona sa vanjskim ocjenjivanjem

30.10.2015

Na lokaciji kasarne 3. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade u Orašju, u periodu od 26. do 27.10. 2015. godine na osnovu Godišnjeg plana obuke, proveden je STX pješadijske čete sa vanjskim ocjenjivanjem.

U skladu sa planom, provedene su aktivnosti iz oblasti Operacija podrške miru, kao i provjera fizičke spremnosti, te test općeg znanja.

Ekipu ocjenjivača činili su pripadnici Komande 6. pješadijske brigade, na čelu sa načelnikom štaba pukovnikom Slavenom Blavickim.

Info- 6. pbr