6. Pješadijska brigada

Uspješno završena vježba „Pružanje pomoći civilnim vlastima u slučaju požara“

7.6.2016

U organizaciji 3/6.pbr na lokaciji kasarne 3.pb „Sinovi Posavine“ u Orašju је 03.06.2016.godine, u skladu sa planskim dokumentima obuke, provedena vježba na temu „Pružanje pomoći civilnim vlastima u slučaju požara“.

Uz pripadnike 3.pb u pripremi i realizaciji vježbe aktivno su učestvovali predstavnici civilnih struktura sa prostora Posavskоg kantona, radnici Civilne zaštite, Doma zdravlja Orašje, Crvenog krsta, Vatrogasnog društva, MUP-a PK-a, te predstavnici lokalnih medija. Tokom izvođenja vježbe svi učesnici su pokazali visok nivo obučenosti i profesionalizma kao i spremnosti za rješavanje mogućih kriznih situacija. U ovo se mogao uvjeriti i komandant 6.pbr, brigadni general Radovan Ilić koji je sa svojim timom bio prisutan tokom realizacije vježbe.

info-6.pbr