6. Pješadijska brigada

Prezentacija 6.pješadijske brigade na temu vježbe EUFOR-a „OPRAH 2016“

9.6.2016

Predstavnici Glavne komande EUFOR-a posjetili su komandu 6.pbr u cilju upoznavanja sa kapacitetima i sposobnostima ove brigade za vježbu „OPRAH 2016“. Vježba će biti realizovana u oktobru ove godine u organizaciji EUFOR-a.

Brifing o 6.pbr održao je brigadir Dževad Aščić. On je istakao opće elemente o komandama i jedinicama brigade sa težištem na prezentovanju logističkih kapaciteta.

Info:6pbr