6. Pješadijska brigada

Učešće Šeste pješadijske brigade OS BiH na vježbi „Sadejstvo Vrbas 2016“

17.6.2016

Gradonačelnik Grada Banjaluke Slobodan Gavranović posjetio je komandu 6. pješadijske brigade u povodu planiranja, organizacije i realizacije vježbe „Sadejstvo Vrbas 2016“, koja će se održati u Banjaluci, na području tvrđave „Kastel“, 04.07.2016. godine.

Inače, vježba je koncipirana da gradske strukture prikažu operativne sposobnosti u kriznim situacijama zajedno s MUP-om RS, CZ RS, vatrogasnim službama i medicinskim ustanovama. Komanda 6. pbr sa dijelom svojih jedinica učestvuje u scenariju, prikazujući obučenost i osposobljenost te materijalno-tehnička sredstva pri izvršenju zadataka ove vrste i uz sadejstvo s civilnim organima vlasti. Učešće drugih komandi i jedinica OS BiH također se očekuje na vježbi.

Na radnom sastanku dogovoreni su koraci u planiranju i organizaciji za naredni period s težištem na sastanku Štaba za vanredne situacije Grada Banjaluke.

Info - 6. pbr