6. Pješadijska brigada

Obuka 6.pbr od strane NATO Mobile Training Team

27.7.2016

U vremenu od 19.07. do 21.07.2016. godine na lokaciji kasarne Kozara, u skladu sa Godišnjim planom obuke k-de 6.pbr, izviđačka četa je realizovala kurs „Convoy and counter IED“ sa instruktorima iz NATO Mobile Training Team (MTT) - Joint Force Command (JFC) Napulj.

Pored 11 pripadnika iz izviđačke čete kurs je pohađalo i 10 pripadnika iz sastava 1.pb te po 2 pripadnika iz sastava 2. i 3. pb.

Cilj kursa je priprema i obuka pripadnika 6.pbr u poznavanju osnova iz oblasti savremene izrade IED (Improvised Explosive Device) i drugih eksplozivnih sredstava, pripreme i patroliranja u sredini gdje postoji navedena prijetnja, detekcije, osiguranja i neutralizacije iste, a sve u svrhu sposobnosti predviđanja prijetnje, zaštite snaga kao i povećanja nivoa interoperabilnosti sa NATO snagama.

Svih 25 polaznika uspješno je pohađalo i završilo navedeni kurs.

Info 6.pbr

4 FOTO GALERIJA