6. Pješadijska brigada

Podjela donatorskih paketa prve pomoći SŠC „Petar Kočić“ Šipovo

7.9.2016

Ambasada SAD i USAID donirali su komplete prve pomoći, lutke za reanimaciju i kutije za prvu pomoć, lokalnim zajednicama u BiH. Distribucija navedenih sredstava vršena je putem OS BiH. Šesta pješadijska brigada je u okviru civilno-vojne saradnje izvršila organizaciju dostavljanja i predaju donatorskih paketa u SŠC „Petar Kočić“ Šipovo.

Direktorica Centra, g-đa Nada Mitrić, je zahvalila na kompletima prve pomoći ukazujući na značaj istih u edukativnom i praktičnim smislu.

U sklopu planskih aktivnosti Komanda 6.pbr će u narednom periodu izvršiti distribuciju i podjelu lutaka za reanimaciju i kutija prve pomoći u Doboju, Vukosavlju, Derventi, Orašju i Bihaću.

Info 6.pbr