6. Pješadijska brigada

Održana VI konferencija za vježbu REGEX 16

15.9.2016

Šesta konferencija koja je održana od 05-09.09.2016.godine u Banja Luci imala je za cilj nastavak priprema i organizovanja vježbe REGEX 16.

 

Glavni naglasak je bio na upoznavanju partnerskih zemalja sa dostignutim nivoom priprema za organizaciju i realizaciju vježbe kao i sa izrađenom dokumentacijom. Takođe, u smislu realne podrške razmotreni su segmetni u vezi transporta, smještaja i ishrane komandi i jedinica koji će učestovati na vježbi. Posebno je razmatran Dan za istaknute goste na kraju vježbe.

Na početku konferencije učesnicima se obratio brigadni general Mirsad Ahmić koji je istakao značaj konferencije i mogućnost da partnerske zemlje uvide do kojeg se nivoa stiglo u operativnim i logističkim pripremama za vježbu.

Komandant 6.pješadijske brigade, brigadni general Radovan Ilić, je u svom brifingu istakao dostignuti nivo priprema 6.pješadijske brigade, pripremljenost komande i jedinica za realizaciju vježbe. Ispred ZŠ OS BiH završne riječi na konferenciji dao je general major Mirko Tepšić istakavši značaj pravovremenih priprema te prikaz napretka u infrastrukturnoj izgradnji za vježbu REGEX 16.

Info:6pbr