6. Pješadijska brigada

Аkcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji 6.pbr

15.12.2016

Druga, redovna, godišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji 6.pbr održana je 13.12.2016.godine u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, Banja Luka.

Tom prilikom krv je darovao, 41 pripadnik 6.pbr, 3 pripadnika 6.blp i 1 pripadnik 3.pješadijskog (Republika Srpska) puka, koji su i ovaj put  kroz ovu aktivnost pokazali humanost na djelu.

Značajno je napomenuti da je ukupno prikupljeno 45 doza krvi, što je od neprocjenjive vrijednosti za spašavanje ljudskih života, kako je istaknuto u Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, Banja Luka, sa kojim je  civilno-vojna saradnja postala tradicionalna.

info-6.pbr