6. Pješadijska brigada

Primopredaja dužnosti komandanta 2/6. pbr

16.1.2017

Uz svečano postrojavanje jedinica 2. pješadijskog bataljona i prisustvo komandanta i članova komande 6. pješadijske brigade, 12.01.2017. godine u kasarni „Adil Bešić“ realizirana je primopredaja dužnosti komandanta 2. pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade.

Brigadni general Radovan Ilić je istakao da je 2. pješadijski bataljon, na čelu sa dosadašnjim komandantom, uspješno realizirao niz složenih zadataka. Tom prilikom, general Ilić je uputio iskrene čestitke i očekivanja da se nastavi sa praksom održavanja i podizanja dostignutih standarda, a novom komandantu, majoru Seadu Šehiću, poželio je uspješan rad u narednom periodu.

Info - 6. pbr