Operativna komanda

Delegacija OS BiH prisustvovala prezentaciji vježbe „Gordijanov čvor 15“

16.6.2015

Komandant Operativne komande OS BiH, general major Dragan Vuković, prisustvovao je aktivnostima NATO vježbe „Gordijanov čvor 15“ na Danu za istaknute posjetioce 12. juna 2015.godine. U pratnji generala Vukovića bio je njegov lični pomoćnik major Siniša Anteljević.

U periodu od 02. juna do 12.juna 2015. godine u širem rejonu Soluna, u Grčkoj, održana je vježba „Gordijanov čvor 15“, u kojoj je učestvovalo 1628 pripadnika oružanih snaga iz 20 zemalja članica NATO-a, iz 40 NATO i nacionalnih štabova. Vježba „Gordijanov čvor 15“ je najvažniji događaj obuke NATO Korpusa za brzo raspoređivanje-Grčka (NRDC-GR), u kojoj su prikazane sposobnosti planiranja i vođenja operacija u slučaju aktiviranja Člana 5 NATO saveza. Vježba je uspježno realizovana, što je potvrdio i komandant Kopnenih snaga NATO (LANDCOM) i šef evaluacijskog tima vježbe general Džon Nikolson, uručujući sertifikat ocjene vježbe „Borbeno sposoban“ komandantu NRDC-GR generali Iliasu Leontarisu.

U ličnom susretu sa komandantom NRDC-GR generalom Iliasom Leontarisom, general-major Dragan Vuković je razgovarao o realizaciji bilateralnih aktivnosti oružanih snaga Grčke i OS BiH. General Vuković je pozvao generala Leontarisa da prisustvuje Danu za istaknute posjetioce vježbe OS BiH „Dinamičan odgovor 15-5“, koja će se realizovati u periodu od 14-23.09.2015.godine, na poligonu Manjača.

info – OK OS BiH