Operativna komanda

Posjeta Vojnog atašea VB i Sj. Irske Operativnoj komandi OS BiH

29.6.2015

Zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadir Mirsad Ahmić, 26.06.2015. godine na lokaciji kampa Butmir, primio je u radnu posjetu vojnog atašea Velike Britanije i Sjeverne Irske, pukovnika Paula Marshalla.

Pukovnik Marshall je upoznao brigadira Ahmića sa aktivnostima koje provodi njegov ured, a koje se prvenstveno odnose na različite oblike podrške OS BiH kao što su edukacije, obuka, selektiranje personala za oficirsku službu u OS BiH i druge aktivnosti iz oblasti odbrane. Brigadir Ahmić je gosta upoznao sa aktivnostima koje OK OS BiH zajedno sa podređenim jedinicama provodi u zemlji (inžinjerija, deminiranje i NUS, civilno-vojna saradnja) i inostranstvu (operacije podrške miru), kao i sa stepenom realizacije vježbi i raznih događaja obuke koje provodimo u skladu sa Godišnjim planom obuke u OS BiH. Na kraju vrlo otvorenog i srdačnog razgovora, uz obostranu želju za nastavkom saradnje i nadogradnjom iste na viši nivo, brigadir Ahmić je pukovniku Marshallu uručio prigodan poklon.

Info- OK OS BiH