Operativna komanda

Uništene veće količine naoružanja prikupljenog u operaciji „Žetva“

3.7.2015

U organizaciji Komande za podršku i Operativne komande OS BiH na lokaciji kasarne „7. muslimanske brigade“ u Zenici 24.06.2015. godine pripadnici 1. pješadijskog bataljona , 5. pješadijske brigade OS BiH su uz pomoć kolega iz GLoB i Inžinjerijskog bataljona brTP realizirali uništenje MTS, prikupljenih u sklopu operacije „Žetva“.

Sredstva su zaprimljena od policijskih organa sa prostora cijele BiH u periodu od 13.07.2013. godine do 26.03.2015. godine.

Metodom gaženja (deformiranja sredstva), te metodom termičkog sječenja uništena je 441 puška, 291 pištolj, tri protivoklopna sredstva, jedan minobacač, te razni drugi dijelovi naoružanja i vojne opreme.

Uspješnom realizacijom zadataka, uništenja prikupljenog naoružanja u operaciji „Žetva“, pripadnici 5.pbr OS BiH su dali značajan doprinos u podizanju sigurnost građana BiH na viši nivo. Također, ponovo su stvoreni uvjeti za skladištenje novih količina naoružanja i vojne opreme koja će kroz operaciju „Žetva“ biti prikupljena u narednom periodu.

Info-5.pbr