Operativna komanda

Komandant Operativne komande OS BiH posjetio 2. pješadijski bataljon, 5. pbr OS BiH na lokaciji kasarne „Mato Lučić – Maturica“ u Kiseljaku

9.7.2015

Komandu i jedinince 2. pješadijskog bataljona, 5. pješadijske brigade razmještene u kasarni „Mato Lučić Maturica“ Kiseljak, 01.07.2015. godine, posjetili su komandant Operativne komande brigadni general Dragan Vuković i njegov zamjenik za resurse brigadni general Ivica Jerkić.

Genarale Vukovića i Jerkića dočekali su brigadir Kenan Dautović, komandant 5. pbr i pukovnik Josip Slišković, komandant 2. pješadijskog bataljona. Nakon predaje raporta, pukovnik Josip Slišković je kroz Informativni brifing upoznao generala Vukovića sa stanjem i aktivnostima u svojoj jedinici. Naglasak je dat na trenutnim aktivnostima kao i na pripremama za predstojeće aktivnosti po obuci u bataljonu.

Po završetku brifinga, generali su bili u prilici da proprate izvođenje metodsko pokazne vježbe „Savladavanje prepreka i uništenje bunkera“ na taktičkoj stazi 2. pb, koju su provodili pripadnici izviđačkog voda. U nastavku posjete, izvršen je obilazak kasarne „Mato Lučić Maturica“ i sagledano stanje iste, tako da su general Vuković i Jerkić stekli detaljan uvid u stanje iste.

General Vuković je na kraju istakao da je zadovoljan organizacijom života i rada na lokaciji i rezultatima koje je ova jedinica postigla u dosadašnjem radu, te dao određene sugestije i prijedloge za poboljšanje uslova života i rada na lokaciji.

Info- 5.pbr