Operativna komanda

Radni sastanak u OK OS BiH sa predstavnicima EUFOR-a

25.8.2015

Komandant Operativne komande OS BiH general major Dragan Vuković primio je,u Kampu Butmir 25.08.2015. godine, u radnu posjetu načelnika štaba Komande EUFOR-a brigadnog generala Zoltána Mihócza. Radnom sastanku, po pitanjima zajedničke obuke EUFOR-a i OS BiH i razvoju kapaciteta i sposobnosti OS BiH, prisustvovali su i članovi Odjela za obuku OK OS BiH brigadir Milan Mrđa, pukovnik Šaban Žunić i major Joso Pejić.

Na početku radnog sastanka, načelnik Odsjeka za obuku u OK OS BiH, pukovnik Šaban Žunić je brifirao prisutnima o trenutnom stanju saradnje OS BiH i EUFOR-a u procesu obuke komandi i jedinica OS BiH, kao i planovima obuke u narednom periodu. U dosadašnjem periodu, EUFOR je podržavao OS BiH u obuci komandi i jedinica kroz angažiranje mobilnih trening timova, zajedničku obuku jedinica OS BiH sa multinacionalnim bataljonom EUFOR-a i kroz Savjetodavne pridružene timove u komandama jedinica OS BiH.

Na osnovu sagledanog stanja, general major Dragan Vuković i brigadni general Zoltán Mihócza izrazili su zadovoljstvo postignutim stepenom saradnje OS BiH i EUFOR-a u obuci i razvoju kapaciteta OS BiH. Konstatovano je da u narednom periodu ima prostora za unaprijeđenje saradnje u cilju efikasnijeg postizanja partnerskih ciljeva, koji su jedan od bitnih uslova na putu BiH prema evroatlantskim integracijama.

Načelnik štaba Komande EUFOR-a brigadni general Zoltán Mihócza je izrazio spremnost za pružanje pune podrške EUFOR-a u razvoju sposobnosti i kapaciteta OS BiH i u realiziranju planiranih aktivnosti obuke u narednom periodu.

Info- OK OS BiH