Operativna komanda

Ruski vojni ataše u posjeti Operativnoj komandi OS BiH

2.9.2015

Komandant Operativne komande OS BiH general major Dragan Vuković, 02.09.2015. godine, sa svojim zamjenikom brigadnim generalom Ivicom Jerkićem, primio je u posjetu vojno-diplomatskog predstavnika Ruske Federacije u BiH pukovnika Ivana Popova.

Tokom susreta razgovarano je o trenutnim aktivnostima OS BiH u Bosni i Hercegovini, angažiranju OS BiH u mirovnim misijama u Afganistanu, Maliju i Kongu, kao i vojnoj saradnji BiH i Ruske Federacije. Razmotrene su mogućnosti proširenja dosadašnje saradnje, razmjene iskustava u domenu humanitarnog deminiranja i reagiranja u slučaju elementarnih nepogoda (požara, poplava i sl.). Sagovornici su se složili da bi saradnja na području humanitarnog deminiranja bila izuzetno korisna za obje strane, naročito njeno intenziviranje preko Privremenog centra za protivminske akcije OS BiH i ruskog Centra za humanitarno deminiranje.

Posjeta je zaključena zajedničkom konstatacijom o pozitivnoj saradnji, koju treba nastaviti u unaprijeđivati u narednom periodu.

Info- OK OS BiH