Operativna komanda

Smotra jedinica 5. pješadijske brigade OS BiH i početak vježbe „DINAMIČAN ODGOVOR 15-5“

16.9.2015

Na glavnom poligonu obuke Manjača, 14. septembra 2015. godine, komandant OK OS BiH general major Dragan Vuković u pratnji načelnika Štaba 5. pbr OS BiH brigadira Nebojše Đ. Vojakovića i komandanta 1. pješadijskog bataljona 5. pbr majora Nedžada Terzića, izvršio je smotru jedinica za realizaciju vježbe „DINAMIČAN ODGOVOR 15-5“.

U toku smotre, izvršena je provjera uvježbanosti jedinica, funkcionalnost oruđa i tehnika za vježbu te život i rad na glavnom poligonu obuke Manjača.

Nakon izvršene smotre general Vuković se obratio prisutnima, naglasivši značaj provođenja obuke i vježbi u OS BiH, nakon čega su jedinice nastavile sa provođenjem zadatka.

Info- 5.pbr

4 FOTO GALERIJA