Operativna komanda

Komandant NATO štaba u Sarajevu u posjeti OK OS BiH

6.10.2015

Komandant Operativne komade OS BiH general major Dragan Vuković, primio je u radnu posjetu komandanta NATO štaba u Sarajevu brigadnog generala Giselle M. Wilz. Posjeti su prisutvovali brigadni general Mirsad Ahmić, brigadir Dinko Žarkušić i lični pomoćnici komandanta NATO štaba u Sarajevu.

Na radnom sastanku, general Vuković je upoznao goste sa misijom, organizacijsko-formacijskom strukturom OK OS BiH kao i trenutnim aktivnostima komandi i jedinica OK OS BiH u BiH i u operacijama podrške miru. U svom brifingu, general Vuković je istakao ulogu i rezultate angažiranja OS BiH u pomoći civilnim strukturama, koja se najvećim dijelom realizira kroz deminiranje teritorije BiH i inžinjerijske radove za potrebe civilnih vlasti. Posebna pažnja bila je posvećena izazovima Oružanih snaga BiH sa težištem na aktuelnom budžetu i nabavci i održavanju vojne opreme i materijalno-tehničkih sredstava.

Brigadni general Wilz je naglasila da je NATO štab u Sarajevu odlučan da podrži dalji razvoj i unaprijeđenje stanja u OS BiH. Izražena je obostrana otvorenost za intenziviranje saradnje OS BiH i NATO štaba u Sarajevu, koja će za rezultat imati efikasniji i brži razvoj OS BiH.

Info- OK OS BiH