Operativna komanda

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH posjetio OK OS BiH

29.10.2015

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH gosp. Sifet Podžić posjetio je Operativnu komandu OS BiH u četvrtak 29.10.2015. godine u Kampu Butmir.

Tom prilikom realizovano je predavanje za sve pripadnike Operativne komande OS BiH.

Gospodin Sifet Podžić prisutne je upoznao sa sastavom, funkcijama i nadležnostima Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH. Predstavljene su i aktuelne aktivnosti Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost, a koje su težišno vezane za Ministarstvo odbrane BiH i OS BiH. Pripadnici OK OS BiH su imali priliku da, u razgovoru sa gospodinom Sifetom Podžićem, dobiju odgovore na pitanja vezana za reformu penzionog sistema u Federaciji BiH i uticaj na pripadnike OS BiH, modernizaciju OS BiH i prevezilaženju finansijskih problema za nabavku vojne opreme i sredstava.

Na kraju komandant OK OS BiH general major Dragan Vuković se zahvalio predsjedavajućem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost gosp. Sifetu Podžiću na posjeti Operativnoj komandi OS BiH, uz otvorenu dobrodošlicu za svaki naredni susret sa pripadnicima OK OS BiH.

Info- OK OS BiH

3 FOTO GALERIJA