Operativna komanda

OK OS BiH realizuje vježbu komandnog mjesta “Butmir 15“

18.11.2015

Na osnovu godišnjeg plana obuke OK OS BiH za 2015.godinu, u periodu 16-20.11.2015. godine, Operativna komanda OS BiH izvodi vježbu komandnog mjesta (CPX) na karti (MAPEX) „Butmir 15“.

Cilj vježbe je uvježbavanje štabnih starješina OK OS BiH u donošenju odluka i reagovanju na moguće vanredne događaje u jedinicama OK OS BiH, angažovanim u operacijama podrške miru. „Veoma je značajno za sastav Operativne komande OS BiH da u toku vježbe proigra realne situacije sa kojima se možemo suočiti u operacijama podrške miru. Scenario i supozicije vježbe „Butmir 15“ nam upravo to omogućavaju“ – istakao je general Vuković.

Operativna komanda OS BiH svake godine planira i realizuje vježbe komandnog mjesta u cilju pripreme i uvježbavanja komande kao cjeline u procesu donošenja vojnih odluka u različitim operacijama.

info- OK OS BiH

3 FOTO GALERIJA