Operativna komanda

Komandant OK OS BiH učestvovao na 25. Konferenciji evropskih armija

31.10.2017

Delegacija OS BiH na čelu sa komandantom Operativne komande OS BiH generalmajorom Draganom Vukovićem, u periodu od 25.10. do 27.10.2017.godine, učestvovala je na 25. Godišnjoj konferenciji evropskih armija održanoj u Vizbadenu, SR Njemačka.

Na ovogodišnjoj Konferenciji prisustvovali su komandanti kopnenih snaga iz 39 država, koji su diskutovali o aktuelnim temama sigurnosne saradnje i vojnog partnerstva.

 

Godišnja konferencija evropskih armija je jedan od najznačajnijih događaja Evropske sigurnosne saradnje za ključne lidere, koja doprinosi većem razumijevanju, unapređenju saradnje, mira i stabilnosti u regionu i svijetu kroz zajednički angažman.

 

U sastavu delegacije OS BiH je bio i pukovnik Siniša Anteljević.

 

info-OK OS BiH