Operativna komanda

Komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić primio vojnog atašea Republike Austrije u BiH

7.8.2020

Komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić primio je u srijedu 5. avgusta 2020. godine u posjetu vojnog atašea Republike Austrije u BiH brigadira Eriha Simburgera (Erich Simburger).

Brigadir Simburger se zahvalio na prijemu te je generala Ilića upoznao sa stavom Načelnika OS Republike Austrije vezanim za učešće ocjenjivača, iz OS Republike Austrije, po programu OCC E&F, koji su trebali biti uključeni u NEL-1 ocjenjivanje Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG).

Vojni ataše Republike Austrije brigadir Simburger informisao je Komandanta OK OS BiH o početku školovanja kadeta u vojnim obrazovnim ustanovama Republike Austrije, planovima školovanja od prve do četvrte generacije i rezultatima njegove saradnje sa Centrima za regrutovanje i tranziciju OS BiH.

General Ilić je brigadira Simburger informisao o uticaju pandemije COVID-19 na realizaciju planskih aktivnosti Operativne komande OS BiH, te je izrazio zahvalnost OS Austrije na pruženoj podršci OS BiH, a brigadiru Simburgeru na ličnom angažmanu vezanom za poboljšanje života i rada naših komandi i jedinica.

Info OK OS BiH

3 FOTO GALERIJA