Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Saradnja 1. helikopterskog skvadrona sa BH MAC-om

16.12.2014

U periodu od 14.11. do 26.11.2014. godine izvedena je prva faza snimanja minsko sumnjivih područja, zahvaćenih poslednjim poplavama i pojava klizišta na njima.

U ovoj fazi snimljena su područja desne obale rijeke Save od Orahova do Brčkog, ušće rijeke Bosne, dolina rijeke Spreče od Doboja do Lukavca, rejon grada Brčko, sjeverni obronci Majevice i manja područja u sjevernom dijelu Bosne.

Snimanje je izvršeno helikopterom tipa “Gazela” u kojeg je, za izvođenje ovog zadatka, ugrađena specijalna oprema za aero-foto snimanje. Ovu opremu je instalirala stručna ekipa iz Centra za testiranje, razvoj i obuku pri Centru za razminiranje R. Hrvatske.


Rezultati dobijeni stručnom analizom snimaka će biti dostavljeni na korištenje Centru za deminiranje BH MAC. Nastavak snimanja očekuje se u narednom periodu kada to dozvoli meteo situacija. Za drugu fazu predviđeno je snimanje područja hidrocentrale “Jajce 2”, područja na planini Vlašić i rejon Semizovca.

Info- br ZS i PZO