Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Obilježavanje 8. marta - Međunarodnog dana žena

9.3.2015

U povodu obilježavanjа 8. marta - Međunarodnog dana žena, 2. helikopterski skvadron je 09.03.2015. godine, na lokaciji kasarne „Rajlovac“ Sarajevo, realizovao prigodnu svečanost u čast pripadnica ljepšeg spola 2.HS-a.

Tom prilikom, u ime skvadrona, komandant 2.HS-a, pukovnik Muhamed Hasanović, je svim ženama, pripadnicama 2.HS-a, uz čestitke uručio i prigodne poklone.

„Ovo je još jedan dokaz da se nalazimo u jednoj zdravoj radnoj sredini, okruženi radnim kolegama od kojih nailazimo na poštovanje, dobru saradnju i krajnje korektan odnos. Ponosne smo što smo pripadnice 2.HS i OS BiH i što nam ovakva radna sredina omogućava da svojim radom i zalaganjem možemo doprinijeti ukupnoj afirmaciji žena u OS BiH“, istakla je poručnik Suada Kadrić, načelnik Оdsjeka A-1/2.HS.

Info-br ZS i PZO