Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Radna posjeta vojnog atašea SAD-a brigadi zračnih snaga i protuzračne odbrane

5.5.2015

Komandant brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane brigadir Dragan Nakić 05.05.2015. godine, u radnu posjetu primio je vojnog atašea SAD-a brigadira Scott Millerra, majora Clifford Beshamp i gospodina Georga Smith, predstavnik Ambasade SAD u BiH.

Predmet radnog sastanka bili su  resursi komande i jedinica brigade ZS i PZO sa posebnim osvrtom na zrakoplove, sredstva zračnog osmatranja i javljanja i obuku letačkog kadra. Također je razgovarano o načinu održavanja zrakoplovno tehničkih sredstava, nabavci rezervnih dijelova, ispravnosti tehnike, planovima modernizacije zrakoplovnih sredstava, kao i mogućnostima pomoći SAD kroz program M2M i kordinacijsku grupu za zrakoplovstvo.

Info- brZS i PZO