Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Osnovni kurs za razvoj vođa

22.5.2015

U vremenskom periodu od 20.04. do 22.05.2015.godine, na lokaciji kasarne “Kozara” Banja Luka, u prostorijama b. Z0J uspješno je realizovan prvi Osnovni kurs za razvoj vođa (OKzRV)na nivou brigade ZS i PZO.

Kroz 19 radnih dana, realizirajući ukupno 117 nastavnih časova u četiri predmeta, uspješnom realizacijom tri kontrolna i jednog završnog ispita, testa fizičke sposobnosti, kao i uspješno realizovane situacijske vježbe u dnevnim i noćnim uslovima, svi polaznici ovoga kursa pokazali su visok nivo zalaganja.

Tokom svečane ceremonije zatvaranja OKzRV komandant brigade ZS i PZO u svom obraćanju istakao je značaj ovoga kursa te dodjelio certifikate o uspješno završenom kursu svim polaznicima.

info-Br ZS i PZO