Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane

Podrška zrakoplovnom održavanju

28.5.2015

U vremenskom periodu od 26.05. do 28.05.2015. godine na lokaciji aerodroma Mahovljani u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju (ODC) pri Ambasadi SAD-a u Sarajevu realizovan je M2M događaj “Podrška zrakoplovnom održavanju”.

Tokom trodnevnog seminara u sklopu realizacije ovog događaja fokus je bio na temama zrakoplovnog održavanja:

·                     Planiranje zrakoplovno-tehničkog održavanja,

·                     Rad kontrole proizvodnje (PC),

·                     Rad kontrole kvaliteta (QC),

·                     Izvještavanje o statusu održavanja,

·                     Sačinjavanje prijedloga o standardizaciji procedura PC i QC te vođenja zrakoplovno-tehničke dokumentacije u OS BiH.  

Komandant brigade ZS i PZO brigadir Dragan Nakić istakao je značaj ovakvog vida saradnje sa ciljem podizanja nivoa rada proizvodnje i kontrole kvaliteta.

Tom prilikom pripadnicima Nacionalne Garde (NG) Maryland, učesnicima ovog događaja uručio je prigodne poklone.

Info- brZS i PZO