Združeni napor

Prva faza testiranja na vježbi „Združeni napor 2009“ kompletirana

8.9.2009

Ovogodišnje testiranje se fokusira na mrežno centrične sposobnosti, formiranje zajedničke operativne slike, testiranje opreme prije upućivanja u misiju te odbranu od kompjuterskog napada. Rezultati testiranja će se naći u priručniku interoperabilnosti koji se stalno ažurira i dopunjuje od vremena održavanja prve vježbe.

Ovogodišnje testiranje se fokusira na mrežno centrične sposobnosti, formiranje zajedničke operativne slike, testiranje opreme prije upućivanja u misiju te odbranu od kompjuterskog napada. Rezultati testiranja će se naći u priručniku interoperabilnosti koji se stalno ažurira i dopunjuje od vremena održavanja prve vježbe. Ovaj priručnik se koristi kao alat prilikom upućivanja snaga na zadatke i u slučajevima kriza.

Vježba ove godine je posebno važna i izazovna. Predstavnici zemalja učesnica su se dogovorili da ove godine probaju da izvedu nešto novo, nešto što nije izvedeno u 14-godišnjoj istoriji vježbe „Združeni napor“. Proteklih godina, učesnici vježbe su upućivali personal i opremu na dobro poznatu lokaciju u Njemačkoj u cilju testiranja svoje komunikacijske opreme. Prošle godine, dogovoreno je da se 2009.godine izvede vježba na način da komunikacijska sredstva budu upućena na tri lokacije sa jedinstvenim logističkim i operativnim zahtjevima koji se moraju ispuniti da bi vježba „Združeni napor 2009“ uspjela.

Testne lokacije „Združenog napora 2009“ su jedinstvene. Vježba stvara pretpostavke da multinacionalna komunikacijska mreža uspije i eliminiše „učenje na greškama“ kad se jednice već nađu u mirovnim ili humanitarnim operacijama. Jedan od očiglednih izazova je da se uspješno izvede planiranje, koordinacija i upućivanje personala i opreme na testne lokacije, svaka u drugoj zemlji. Odmah po dolasku na lokacije, personal mora brzo i efikasno uspostaviti stabilnu multinacionalnu mrežu i izvesti testiranje interoperabilnosti i integracije. U pojedinim slučajevima, kao što je Danska, neke zemlje će imati personal i opremu na svim lokacijama u cilju stvaranja „kičme“ za satelitsko povezivanje te čvorova koalicione mreže.
Važna inovacija ove godine je i testiranje Taktičkih Komunikacionih Standarda (TAKOMS), koji predstavljaju standarde za integraciju komunikacionih sistema, omogućavajući brz protok podataka. Ove standarde je razvila Holandija uz saradnju nekih zemalja partnera.

Testiranje komunikacijske i informacijske opreme, koja se koristi na vježbi „Združeni napor 2009“, se odvija prema predviđenom planu. U prvoj fazi vježbe izvršeno je testiranje kompatibilnosti komunikacijske opreme nacionalnih delegacija. Formiranje efikasne mrežne arhitekture i testiranje iste na otpornost prema osnovnim prijetnjama mrežama je bilo u fokusu.
Pripadnici OS BiH ove godine učestvuju sa radio uređajima HARRIS RF 5022, HARRIS RF 5800, ASELSAN 9612 i centralom ERICSSON MD 110. Iskustva iz prošlogodišnjeg učešća ukazuju da je komunikacijska oprema koja se nalazi u OS BiH kompatibilna i u potpunosti upotrebljiva sa svim verzijama radio uređaja drugih korisnika.
Prema riječima maj Nebojše Stajića, šefa BiH tima sve se odvija po planu, a naša oprema zadovoljava zahtjeve testiranja.
Stalni kontakti, razmjena iskustava i razgovori pripadnika raznih kontingenata potvrđuju drugu dimenziju vježbe „Združeni napor 2009“ a to je povezivanje ljudi i stvaranja prijateljstava kao baze za dalji razvoj saradnje u budućnosti.
Za sve učesnike vježbe po završetku prve faze testiranja i rekonfiguracija uređaja, organizovan je jednodnevni izlet na planinu Kozaru.

U nacionalnom parku Kozara, na Mrakovici, gostima je održan kratak istorijski čas, a ostatak vremena je iskorišten za odmor i „punjenje baterija“ za nastavak vježbe na čistom planinskom vazduhu Kozare i ambijentu eko centra Ljekarice kod Omarske.
Ured za odnose s javnošću
kontakt tel: 033/286-680, fax 033/286-685
e-mail: info@mod.gov.ba