Združeni napor

Predstavnici medija posjetili lokaciju izvođenja vježbe "Združeni napor 2009"

9.9.2009

Dana 09.09.2009. godine, za veliki broj predstavnika medija i medijskih kuća iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, organizovana je posjeta lokaciji izvođenja vježbe „Združeni napor 2009“ u kasarni Kozara.

Dana 09.09.2009. godine, za veliki broj predstavnika medija i medijskih kuća iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, organizovana je posjeta lokaciji izvođenja vježbe „Združeni napor 2009“ u kasarni Kozara. Ova aktivnost, inače poznata pod nazivom „Dan za medije“, je uobičajen i sastavni dio vježbe i ima svojstvenu tradiciju kao i sama vježba. Učešće u posjeti uzeli su predstavnici 21 medijske kuće.

Aktivnosti ovog tipa se organizuju s ciljem prezentovanja sadržaja i aktivnosti na vježbi te razvoja odnosa s predstavnicima medija. Predstavnicima medijskih kuća, akreditovanim za posjetu vježbi, predstavljeni su osnovni podaci i ukazano na značaj vježbe „Združeni napor 2009“. Tokom boravka na SAJT-u, lokaciji izvođenja vježbe, praktično su im demonstrirane aktivnosti koje se izvode na vježbi na individualnim lokacijama učesnika vježbe.

Pored tog, omogućena im je posjeta CJCCC-u, multinacionalnom združenom centru za komunikacije i kontrolu vježbe sa kojeg se kontroliše i usmjerava vježba na sve tri lokacije izvođenja vježbe. Ovom prilikom predstavnici medija su upoznati sa svrhom i osnovnim sadržajem vježbe, namjenom centra za komunikacije i kontrolu, organizacijom i metodologijom izvođenja vježbe kao i sa tehničkim podacima i mogućnostima korištenih telekomunikacionih sredstava.

Po završetku posjete SAJT-u, za predstavnike medija i medijskih kuća je upriličeno je osvježenje unutar kasarne Kozara. Tom prilikom predstavnicima medija su uručeni prigodni pokloni i zahvalnice za saradnju i podršku koju su pružali i koju pružaju.

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286-680, fax 033/286-685,
e-mail: info@mod.gov.ba