Združeni napor

BH delegacija na vježbi "Združeni napor 2009"

14.9.2009

Na vježbi „Združeni napor 2009“, zemlju domaćina predstavlja i delegacija BiH. Pripadnici OS BiH, okupljeni u delegaciji BiH, ove godine učestvuju sa radio uređajima HARRIS RF 5022, ASELSAN 9612 i centralom ERICSSON MD 110.

Iskustva iz prošlogodišnjeg učešća ukazuju da je komunikacijska oprema koja se nalazi u OS BiH kompatibilna i u potpunosti upotrebljiva sa uređajima drugih korisnika.

Na vježbi „Združeni napor 2009“, zemlju domaćina predstavlja i delegacija BiH. Pripadnici OS BiH, okupljeni u delegaciji BiH, ove godine učestvuju sa radio uređajima HARRIS RF 5022, ASELSAN 9612 i centralom ERICSSON MD 110. Delegacija BiH se sastoji od načelno dva dijela, jedan koji se odnosi na radio komunikacije i drugi koji čini tim za centrale. BH delegaciju čine sledeći pripadnici OS BiH: major Stajić Nebojša, šef delegacije BiH, kapetan Dalibor Šurlan, vođa tima za centrale, poručnik Damir Osmanović, vođa tima za radio komunikacije, kapetan Elvir Gradišić, zastavnik Vahidin Bašalić,stariji vodnik 1. Klase Milanko Skokić,stariji vodnik Stjepan Cigelj,stariji vodnik Nedžad Gradišić,stariji vodnik Elmir Fejzović,stariji vodnik Vojislav Vojo Miličević, stariji vodnik Hajrudin Vehab, stariji vodnik Edin Zečević, vodnik Ilija Pavličić i vodnik Azem Hindić.

Ovogodišnja vježba je nešto drugačija od prethodnih i za sve učesnike je postavila nove izazove. Fokus je na mrežno-centričnim sposobnostima, formiranju zajedničke operativne slike, testiranje opreme prije upućivanja u misiju te odbranu od sajber napada. Predstavnici Delegacije BiH ističu veliku saradnju sa drugim delegacijama i timovima. Svakodnevni kontakti i razmjena iskustava omogućavaju pripadnicima delegacije BiH da prošire postojeća znanja i saznaju nešto novo.
„Možda nismo ni svjesni koliko se brzo oblast telekomunikacija razvija, dok nismo razmjenili znanje i iskustva sa drugim delegacijama“, rekao nam je stariji vodnik Stjepan Cigelj, član delegacije BiH. Ovo implicira da je za „držanje koraka“ sa drugim zemljama neophodno je aktivno učešće u vježbama ovog tipa. A mogućnosti su ogromne, što su potvrdili i predstavnici kompanije HARIS, čiju opremu između ostalog koriste pripadnici delegacije BiH.
Prema riječima šefa delegacije BiH sve se odvija po planu, a oprema na upotrebi u OS BiH zadovoljava zahtjeve testiranja.

„Postizanje pune interoperabilnosti sa drugim vojskama svijeta je teško zamislivo bez kompatibilnih telekomunikacija, što ovu oblast stavlja u prioritet za razvoj, kao pretpostavke ostvarenja procesa pune integracije u sistem kolektivne bezbjednosti“, istakao je na kraju major Stajić.