Združeni napor

Misija: Briga o zdravlju učesnika vježbe

14.9.2009

Ukupno 22 člana ekipe pukovnika dr. Dragana Đorđevića, zajedno sa sedam pripadnika vojske SAD koji prate pripadnike američke vojske, u ambulanti kasarne Kozara svakodnevno brine o zdravlju učesnika vježbe „Združeni napor 2009“ .

Ukupno 22 člana ekipe pukovnika dr. Dragana Đorđevića, zajedno sa sedam pripadnika vojske SAD koji prate pripadnike američke vojske, u ambulanti kasarne Kozara svakodnevno brine o zdravlju učesnika vježbe „Združeni napor 2009“ .

Ekipu OS BiH čine tri tima na čijem je čelu glavni podofocir, a u svakom timu se nalazi: ljekar, medicinski tehničar, bolničar i vozač. Pored tog postoji i stomatološko odjeljenje koje u svom sastavu ima doktora stomatologije, stomatološkog tehničara te stomatološkog bolničara i preventivno odjeljenje sa komandirom veterinarom, dva veterinarska tehničara, vozačem i dva vojnika.

Glavni zadatak medicinskog tima je preventivna medicinska zaštita i medicinsko zbrinjavanje povrijeđenih tj. pružanje prve pomoći. Svi veći zahtjevi se rješavaju u saradnji sa Domom zdravlja grada Banja Luka i Kliničko-bolničkim Centrom Banja Luka. Svi učesnici vježbe imaju međunarodno zdravstveno osiguranje i taj uslov je takođe naveden u Memorandumu o razumijevanju za vježbu „Združeni napor 2009“.

"Opremljeni smo potrebnom opremom za sve eventualne slučajeve. U slučaju hitnih intervencija, naš zadatak je stabilizacija pacijenta i priprema za transport“ rekao nam je pukovnik dr. Đorđević, koji je doktor specijalista psihijatar po zanimanju i na kojem leži ogromna odgovornost.
Ambulanta ima formirane mobilne timove za reagovanje u svim situacijama i u veoma kratkom vremenu. Mobilni timovi su opremljeni ambulantnim vozilima (Folksvagen T5), a po potrebi moguća je upotreba i privatnih vozila. Ukupan broj vozila koji ambulanta ima na raspolaganju je četiri, s tim da su tri vozila na upotrebi kod tri formirana mobilna medicinska tima, a jedno vozilo je u timu za sprovođenje DDD mjera. Što se tiče kapaciteta ambulante u kasarni Kozara, navedena ambulanta nema predviđene ležajeve kao bolesničke sobe već samo prijemne krevete i po tom pitanju su u potpunosti oslonjeni na Kliničko-bolnički Centar u Banjaluci.


"Učesnici vježbe su do sada bili pažljivi pa nismo imali većih intervencija", rekao nam je pukovnik dr. Đorđević, dodajući da su se dosadašnje intervecije na kojima je bilo angažovano medicinsko osoblje odnosile na sportske povrede, uganuće i frakturu noge, povreda glave, jedno kolapsno stanje izazvano velikim vrućinama, posjekotine na radu, zubobolje i glavobolje. I pored toga pripadnici medicinskog tima koriste slobodne trenutke za obuku te su izveli jednu od vježbi iz domena medicinskih intervencija.
Sve mjere epidemiološke zaštite su preduzete, a kontrola ispravnosti vode se redovno vrši u ovlaštenoj laboratoriji u Banjaluci, a posebno je dat akcenat na kontrolu rada kuhinjsko-trpezarijskog bloka.

Pukovnik dr. Đorđević je naročito istakao predusretljivost i pomoć pruženu od strane civilnih zdravstvenih ustanova i po njegovim riječima: “ ... dosadašnja situacija je očekivana i svim zadacima se pristupa krajnje profesionalno“, pri čemu posebno ističe disciplinovanost svoga tima, te na kraju očekuje samo najbolju ocjenu.