Združeni napor

Multinacionalni biro za posjetioce: Prva tačka kontakta na vježbi "Združeni napor 2009"

14.9.2009

Veliki broj posjetilaca svakodnevno na vježbi „Združeni napor 2009“ - mnogo posla za pripadnike Međunarodnog biroa za posjetioce - CVB.

Veliki broj posjetilaca svakodnevno na vježbi „Združeni napor 2009“ - mnogo posla za pripadnike Međunarodnog biroa za posjetioce - CVB.

Najbolji način je uraditi nešto sam a on je takav. Kapetan Radomir Tadić, šef CVB tima, lično poželi dobrodošlicu na vježbu „Združeni napor 2009“ svim posjetiocima, kako domaćim tako i međunarodnim. U sali za prijem i brifing gostiju u objektu broj 14 kasarne Kozara u Banja Luci, posjetioci pažljivo slušaju riječi mladog oficira koji im u nekoliko minuta objašnjava ključne aspekte vježbe.

Posjetioci na vježbi se obično podijele na nekoliko grupa a na „SAJT“ se upućuju sa eskortom i vodičem. Na samoj lokaciji izvođenja vježbe, na svakoj pojedinačnoj lokaciji izvođenja vježbe, posjetiocima se predstavi detaljna prezentacija tehničke opreme i njene funkcije. Posjetiocima se predstavljaju kako tehnika tako i tehnički termini koji prate vježbe ovog tipa. Iako na prvi pogled dosadno, više je nego interesantno posmatrati kako komunikaciju ostvaruju npr. pripadnici Danske i Kazahstana. Posjetiocima je dozvoljeno da uzimaju fotografije sa lokacije a na sve njihove odgovore odgovaraju stručnjaci iz te oblasti na licu mjesta.
Između 400 i 500 posjetilaca je očekivano da se pojavi tokom vježbe što pokazuje veličinu i obim poslova Multinacionalnog biroa za posjetioce, popularnom CVB-u, kojeg vodi kapetan Tadić sa još 4 pripadnika OS BiH u njegovom timu.
"Mi samo želimo da stvorimo atmosferu u kojoj će se posjetioci osjećati ugodno," rekao nam je kapetan Tadić dodajući "Mnogi gosti su prešli dugačak put pa su prve impresije po dolasku u kasarnu izuzetno važne." U prostoriji CVB-a , ukupno 5 prostorija je pripremljeni i opremljeno za prijem gostiju a obezbjeđene su sa kafe aparatima i osvježenjem. Postavljeni video projektori i TV prijemnici pružaju informacije o vježbi.

Naravno, personalu CVB nije jedina dužnost da priprema kafe i osvježenje za goste već oni služe i kao posrednici i prevodioci. Tri podoficira, uostalom kao i dva oficira koji se nalaze u sastavu CVB, tečno govore engleski jezik i predstavljaju prvu tačku kontakta za grupe posjetilaca iz zemalja učesnica. Oni su takođe stalna tačka za kontakt lokalnom personalu i stranim i domaćim delegacijama koje dolaze na lokaciju izvođenja vježbe i mogu se naći u ulozi prevodioca po potrebi.
Po prijemu, posjetioce preuzimaju šefovi delegacija i vode ih kroz program posjete. Broj posjetilaca varira i uglavnom se radi o predstavnicima vojnih delegacija ili predstavnicima kompanija koje imaju opremu na lokaciji vježbe. Neki od posjetilaca su pripadnici OS BiH, sa obližnjih lokacija, koji su došli da posjete vježbu. Naravno, ova aktivnost ne prolazi i bez komandira koji su došli da posmatraju rad svojih vojnika. "Oni žele da se u rad svojih vojnika uvjere vlastitim očima," rekao nam je kapetan Jovica Erceg. O broju posjetilaca dnevno se izvještava Kancelarija za podršku, koja potom ažurira podatke.