Združeni napor

Bataljon za podršku vježbe „Združeni napor 2009“

14.9.2009

Najveća i najpoznatija vježba bezbjednosne saradnje u oblasti komunikacijskih i informacionih sistema na svijetu, „Združeni napor 2009“, teško bi se izvela bez napornog rada uloženog u pripremu infrastrukture lokacije za ovu vježbu.

Najveća i najpoznatija vježba bezbjednosne saradnje u oblasti komunikacijskih i informacionih sistema na svijetu, „Združeni napor 2009“, teško bi se izvela bez napornog rada uloženog u pripremu infrastrukture lokacije za ovu vježbu. Dani i dani cjelodnevnog rada, ogroman broj radnih sati i napor svakog pripadnika OS BiH pojedinačno, stvorili su preduslove za uspješnu realizaciju svih aktivnosti.

Jedinica za podršku, majora Dževada Siočića, u svom sastavu je imala devet organizacionih cjelina i predstavlja prvu jedinicu namjenski organizovanih snaga za izvršenje zadatka. Jedinicu su činili: administrativni vod, intendantski vod, vod za održavanje, transportni vod, vod za održavanje, vod za usluge, sanitetski vod, vod veze, vod vojne policije i protivpožarno odelenje ukupnog brojnog stanja 295 pripadnika OS BiH, oficira, podoficira, vojnika i civilnih lica.

Bataljon za podršku, kao što mu i samo ime kaže bio je odgovoran za pripremu kompletne lokacije izvođenja vježbe - kasarne „Kozara“ ali njegova dužnost i obaveze nisu prestale momentom početka vježbe. Svoje aktivnosti započeo je 04.05.2009.godine. Veliki broj prevoženja, preko 150 tura kamionima nosivosti 5-8 tona, izvezenog otpada i šuta od oko 120 tura u kamionima nosivosti 10 tona, postavljanje nove ograde, priprema kontejnera na SAJT-u, parking prostora i mnogo toga drugog. U svom sastavu imali su 43 motorna vozila, uključujući sanitetska vozila, autobuse i protivpožarna vozila. Inžinjerijska jedinica iz sastava bataljona je izvršila kompletnu inžinjerijsku pripremu lokacije a vod veze je uspostavio kompletnu vezu na lokaciji vježbe. Tokom vježbe bilo je pripremljeno oko 35000 obroka a izvršen je prihvat oko 750 posjetilaca vježbe, različitog nivoa.

Završetak vježbe za bataljon za podršku ne znači automatski prekid aktivnosti niti kraj njegove misije. Misija bataljona će se okončati onog trenutka kad svi pripadnici zemalja učesnica budu nazad u svojim zemljama, kad se poslednji komadi opreme otpreme u zemlje odakle su došli, kad i poslednji pripadnici zemalja učesnica napuste lokaciju Banja Luke te kad se lokacija kasarne „Kozara“ dovede u prvobitno stanje.

Sasvim sigurno, ogromno iskustvo i naučene lekcije sa ove vježbe pomoće organizaciji drugih sličnih događaja koji nas sasvim sigurno očekuju u budućnosti. Po prvi put u istoriji OS BiH, jedinica namjenski organizovanih snaga, izvršila je svoju misiju i u potpunosti opravdala povjerenje i očekivanja nadređenih.