SPP NG Maryland-BiH

Obuka medicinskog osoblja Deminerskog bataljona "Demining Medic Annual Refresher 2"

7.2.2019

U okviru drugog ciklusa obuke medicinskog osoblja Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške po programu Mil to Mil, u Centru za protivminsko djelovanje i uništavanje NUS-a kasarne Rajlovac OS BiH od 28. januara do 1. februara realizirana je obuka "Demining Medic Annual Refresher 2".

Obuku je vršio instruktorski tim Nacionalne garde Marylanda na medicinskoj opremi koju su donirale Sjedinjene Američke Države posredstvom Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a u BiH. Pored općih tematskih cjelina, uspješno je realizirana i MEDEVAC vježba u saradnji sa 2. helikopterskim skvadronom Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane.

Nakon završene obuke, prisutnima su se obratili i zahvalili na uspješno provedenoj obuci vodnik Sandra Milić kao koordinator obuke, major Ćazim Mahmić u ime Zajedničkog štaba OS BiH i major Zlatko Dogančić u ime Deminerskog bataljona. Vodnik Peter Roque, u svojstvu vođe tima instruktora Nacionalne garde Marylanda, pohvalio je zalaganje polaznika tokom obuke, zaključio da su svi polaznici zadovoljili tražene standarde te im poželio što više uspjeha u budućem radu.

Po završetku obuke, certifikate o završenoj obuci dobilo je 17 medicinara Deminerskog bataljona. 

9 FOTO GALERIJA