SPP NG Maryland-BiH

Planiranje i izvođenje operacija u ekstremnim klimatskim uslovima

11.3.2019

U skladu s Planom obuke za 2019. godinu Vojska-Vojsci (Mil to Mil), u periodu od 4. do 8. marta 2019. godine, Oružane snage BiH su u saradnji sa predstavnicima Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD u BiH i Nacionalne garde (NG) Maryland realizirali obuku na temu „Planiranje i izvođenje operacija u ekstremnim klimatskim uslovima, gdje je domaćin bila 6. pješadijska brigada.

Cilj obuke bio je razmjena iskustva prilikom izvođenja operacija u ekstremnim klimatskim uslovima, te da se učesnici iz sastava OS BiH upoznaju sa taktikama, tehnikama i procedurama, kao i najboljom praksom i naučenim lekcijama u vezi planiranja i izvođenja operacija u ekstremnim klimatskim uslovima, koje se primjenjuju u Oružanim snagama SAD-a.

U ime komandanta 6. pbr brigadira Jovića, pukovnik Emsad Čičkušić je čestitao svim učesnicima na uspješno realiziranoj obuci te se ovom prilikom posebno zahvalio predstavnicima NG Maryland za doprinos tokom obuke. Učesnicima obuke iz sastava OS BiH, koji su učestvovali u pomenutoj obuci, dao je smjernice da iskoriste znanja stečena tokom obuke te da ih primjenjuju u budućem radu.

Realizacija obuke, pored kasarne „Kozara“ u Banjoj Luci, jednim dijelom je realizirana u kasarni „Mika Bosnić“ te GPO Manjača.

Info - 6. pbr

12 FOTO GALERIJA