SPP NG Maryland-BiH

Pripadnici OS BiH na takmičenju „Best Warrior Competition“ u Saveznoj državi Maryland

15.3.2019

Uvodnim brifingom u trening središtu Lauderick Creek Edgewood, Maryland, 14. ožujka 2019. godine počelo je natjecanje za najboljeg vojnika „Best Warrior Competition-2019“.

Takmičenje za najboljeg vojnika je međunarodnog karaktera, a pored domaćina iz Nacionalne garde Maryland, na ovogodišnjem takmičenju učestvovat će i pripadnici Oružanih snaga BiH i Estonije. Ukupan broj takmičara je 14 (5 oficira, 3 podoficira i 6 vojnika).

Ispred tima instruktora zaduženih za kontrolu obratio se zastavnik Tyler Thomas koji je takmičarima poželio dobrodošlicu na takmičenje, upoznao ih s planom provođenja takmičarskih disciplina te im saopćio propozicije samog takmičenja.

„Dobro došli na takmičenje za najboljeg vojnika u 2019. godini, takmičenja koje prije svega ima za cilj izgradnju prijateljskog duha između učesnika, širenje pozitivne atmosfere i nastavak uspješne saradnje između naših država. Svima želim puno uspjeha, ali prije svega želim da takmičenje protekne u fer i korektnom nadmetanju i bez povreda“, rekla je Perlisa Wilson, glavni narednik Nacionalne garde Maryland.

Takmičenju je prethodila veoma zahtjevna pripremna obuka koja je trajala tri dana i gdje su učesnici morali proći; obuku na naoružanju koje će se koristiti (rasklapanje i sklapanje pištolja M9 Berreta, zatim puške M4, puškomitraljeza M249 i M240 i na kraju Browninga), upoznati su novim Fitnes testom u vojsci SAD koji će u potpunosti zamijeniti dosadašnji način testiranja tjelesne sposobnosti. Obuka za MEDEVAC – zahtjev sa 9 linija, počela je upoznavanjem s procedurom i sadržajem zahtjeva za medicinsku evakuaciju, ponuđeno je nekoliko različitih scenarija borbenih situacija koje zahtijevaju evakuaciju povrijeđenih. Zatim je uslijedila obuka za procedure zbrinjavanja ranjenika pod vatrom, a nakon toga obuka na radio uređajima koji će se koristiti na takmičenju za slanje zahtjeva za MEDEVAC.

Na lokaciji „Gunpowder“ (strelište i poligon s preprekama) izvršena je demonstracija savladavanja svih prepreka pojedinačno, te su i takmičari imali priliku prijeći svaku od prepreka uz asistenciju i savjet instruktora. Prepreke su dosta zahtjevne i potrebna je prilična snaga, izdržljivost i okretnost kako bi se iste uspješno i savladale. Poseban problem će predstavljati vremenski uslovi, ukoliko bude kišilo prepreke će biti vlažne te će to dodatno otežavati prelazak i predstavljati ozbiljan sigurnosni problem.

Po povratku s „Gunpowder“ uslijedila je obuka iz upotrebe zaštitne maske, te savjeti za takmičare iz Estonije kako nastupiti pred komisijom na takmičenju (Apperance Board). Zadnji dio pripreme je završio pakiranjem i vaganjem opreme u rancu za marševanje sa opterećenjem koja je na rasporedu danas -1. dan aktivnosti. Težina ranca za marševanje je 35 funti (15 kg).

Tim OS BiH za takmičenje za najboljeg vojnika 2019. godine sastavljen je nakon uspješno provedene procedure odabira kandidata u Centru za obuku kandidata u Pazariću. Testovi su iziskivali ispunjavanje izuzetno zahtjevnih psiho-fizičkih kriterija. Tim čine potporučnik Faris Sitnić, zastavnik I klase Zvonko Baotić, vodnik Stefan Bećarević i kaplar Jasmin Suljić.

Bitno je naglasiti da pripadnici OS BiH pokazuju visok stepen motiviranosti i profesionalnosti, uspješno rješavaju sve postavljene zadatke sa izuzetnom preciznošću i tačnošću te u svakom trenutku dostojno predstavljaju sebe kao profesionalne vojnike, naše Oružane snage, ali i državu Bosnu i Hercegovinu.

Info - ZŠ OS BiH


 

 

 

 

7 FOTO GALERIJA