SPP NG Maryland-BiH

„Unity Day“ u Nacionalnoj gardi Merilend

15.4.2019

Vojno-diplomatsko predstavništvo BiH u SAD na čelu sa brigadirom Zoranom Batarilom učestvovalo je u aktivnosti „Unity Day“ koju organizuje Nacionalna garda Merilend.

Ovo je događaj kojim se obilježavaju i slave različitosti te uključuje mandat Ministarstva odbrane SAD.

 

„Dan jedinstva“ osmišljen je kako bi unaprijedio međukulturalnu svijest i promovisao harmoniju među svim pripadnicima Nacionalne garde Merilend.

 

Na događaju su predstavljeni hrana, piće, narodne nošnje te dio kulturnih aktivnosti iz Afrike, Azije, Pacifika, Južne Amerike, Estonije, Grčke, Italije, Njemačke i dr.

 

Tokom aktivnosti su predstavljene i organizacije, institucije i asocijacije koje na posredan i neposredan način sarađuju sa Nacionalnom gardom Merilend.

 

Vojno-diplomatsko predstavništvo BiH imalo je svoju postavku sa oficijelnim materijalom OS BiH kao i reprezentativnu hranu i piće.

 

Kao zaključak, i ovaj događaj potvrđuje da je saradnja između Bosne i Hercegovine i Saveѕne države Merilend na visokom nivou te da u mnogome pomaže Ministarstvu odbrane BiH i OS BiH u izgradnji operativnih sposobnosti.

 

Info - VDP BiH u SAD

3 FOTO GALERIJA