SPP NG Maryland-BiH

„A5 Cyber Forum“ u Nacionalnoj gardi Merilend

30.4.2019

Delegacija MO i OS BiH je od 24-26.04.2019.godine prisustvovala na „A5 Cyber Forum“ koji je organizovan od strane Nacionalne garde Merilend i Američke komande ѕa Evropu (EUCOM).

Kroz tematske cjeline foruma pripadnici MO i OS BiH su imali mogućnosti sagledati teorijska razmatranja iz oblasti kibernetičke sigurnosti prezentovana od strane komandi, institucija i organizacija SAD, iskustva pojedinih zemalja članica A5, ali i razmotriti moguće pravce razvoja aktivnosti na ovom polju u MO i OS BiH. Na Forumu su dati i praktični prikazi te reprezentativni problemski sadržaji u „sajber prostoru“.

 

Delegaciju MO i OS BiH sačinjavali su: gospodin Adem Mustafić, pukovnik Rodoljub Ilić, pukovnik Alimir Aličehajić i major Davor Nikolić. Učesnici Foruma bili su i vojni ataše SAD u BiH brigadir Zoran Batarilo i pomoćnik vojnog atašea pukovnik Slobodan Simić.

 

Delegacija MO i OS BiH je u sklopu kulturnog dijela posjete posjetila Ambasadu BiH u Vašingtonu.

 

 Info - VDP BiH u SAD

2 FOTO GALERIJA