SPP NG Maryland-BiH

U Marylandu realizacija Mil to Mil događaja o izvođenju vježbi u 2020. godini

6.6.2019

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvuju u Mil to Mil događaju pod nazivom “Razmjena iskustava u oblasti pripreme, planiranja i izvođenja vježbi i obuke u 2020”, koji se realizira u državi Maryland (SAD) od 31. maja do 9. juna 2019. godine.

Ova aktivnost održava se u skladu sa Planom realizacije događaja Programa obuke Mil to Mil (Vojska-Vojsci), a u organizaciji Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a u BiH i Ureda SPP Nacionalne garde Maryland.

Na događaju učestvuje deset pripadnika OS BiH koji razmjenjuju iskustva sa pripadnicima Nacionalne garde Maryland, kako bi se i kroz ovaj vid saradnje dodatno ojačali kapaciteti Oružanih snaga BiH u navedenoj oblasti, s ciljem što bolje i kvalitetnije pripreme za planiranje i izvođenje vojnih vježbi, koje bi trebalo da se održe tokom narednog perioda.     

Između ostalog, planom je realizirano prisustvo izvođenju vježbe koja se odnosi na pružanje pomoći civilnim institucijama i stanovništvu od strane oružanih snaga u kriznim situacijama, odnosno u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Također, u Komandi NG Maryland upriličena je posjeta združenom Operativnom centru za državu Maryland, kao i Agenciji za upravljanje kriznim situacijama države Meryland (MEMA), koji se bave prevencijom, ali i aktivnostima nakon nastanka elementarnih i drugih nepogoda.

Tokom boravka u Marylandu pripadnici OS BiH su obišli 29. Borbenu avijacijsku brigadu, kao i 175. Wing zrakoplovnih snaga države Maryland, te se upoznali sa tehničko-taktičkim mogućnostima, organizacijom i realizacijom multidimenzionalnih zadataka ovih jedinica, s posebnim naglaskom na upotrebu i održavanje helikoptera.

Programom posjete obuhvaćen je niz prezentacija, sastanaka i susreta sa pripadnicima NG Maryland o aktivnostima, zadacima i planovima u narednom periodu.

Tokom posjete pripadnici OS BiH će prisustvovati i ceremoniji ispraćaja u mirovnu brigadira Čarlsa Kolera (Charles Kohler) koji je dao poseban doprinos u prijateljskoj saradnji BiH i SAD, odnosno razvoju i realizaciji Programa Mil to Mil.  

Partnerstvo između Bosne i Hercegovine i Marylanda datira od 2003. godine i uspostavljeno je da bi se unaprijedila saradnja, kao i razumijevanje i interoperabilnost između Vojske SAD i Oružanih snaga BiH, te se i na taj način povećala operativna sposobnost Oružanih snaga BiH.

23 FOTO GALERIJA