SPP NG Maryland-BiH

Učešće pripadnika OS BiH na ,,Mil-to-Mil,, aktivnosti ,,Aviation Maintenance Exchange“

17.7.2019

Pripadnici OS BiH su od 07-17.07.2019.godine učestvovali na aktivnosti „Aviation Maintenance Exchange“ koji je organizovan od strane Nacionalne garde Merilend.

Osnovna svrha ove aktivnosti bila je razmjena iskustava pripadnika Vazdušnih snaga Nacionalne garde Merilend i OS BiH u cilju konkretnih unapređenja na nekoliko kompatibilnih polja: planiranje i izrada Godišnjeg plana letačke obuke, održavanje letjelica na različitim nivoima vazduhoplovno - tehničkog održavanja, funkcionisanje pojedinih sastava jedinice za vazduhoplovno - tehničko održavanje, metode podmlađivanja i regrutovanja kadra te obuka i vođenje kroz karijeru pripadnika vida, zadržavanje stručnog kadra u vazduhoplovno - tehničkom održavanju, opremanje i modernizacija jedinice, izvori finansiranja vazduhoplovnih operacija te proces nabavke i zanavljanja logističkih sredstava.

 

Tim pripadnika OS BiH sačinjavali su: major Kemal Kulašević, kapetan Sejad Halilović, poručnik Miodrag Jovanović i poručnik Darijo Milanović.

 

Tokom programa pripadnici OS BiH su imali priliku posjetiti Ambasadu BiH u Vašingtonu gdje ih je primio brigadir Zoran Batarilo, vojni ataše BiH u SAD.

 

Info - VDP BiH u SAD

9 FOTO GALERIJA