SPP NG Maryland-BiH

Realizacija „Mil-to-Mil“ događaja “Fizička sigurnost”

9.9.2019

U organizaciji Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH - Uprave za obavještajne poslove i sigurnost, a u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD u BiH, od 09. do 13. septembra 2019. godine u Domu OS BiH u Sarajevu, realizuje se „Mil-to-Mil“ (Vojska-Vojsci) događaj pod nazivom „Physical Security“ („Fizička sigurnost“).

Na navedenom događaju učestvuju pripadnici Oružanih snaga BiH koji obavljaju dužnosti vezane za oblast sigurnosti, a izvođači su instruktori MTT Nacionalne garde Savezne države Maryland Oružanih snaga SAD.

Cilj ove obuke jeste usvajanje teoretskih i praktičnih znanja iz domena fizičke zaštite personala, objekata/lokacija, TMS-a, dokumentacije i aktivnosti OS BiH sa fokusom na razvijanje znanja i vještina koje će omogućiti unapređenje pružanja adekvatne vojnoobavještajne podrške u oblasti sveobuhvatne zaštite snaga.

Tokom realizacije ovog „Mil-to-Mil“ događaja, između ostalog, razmatraju se teme koje se odnose na: planiranje fizičke sigurnosti, izradu planova za nepredviđene okolnosti, procjenu prijetnji, specifikacije vezane za procedure sigurnosne identifikacije, kontrolu skladišta i magacinskih prostorija, označavanje zaštićenih/restriktivnih područja i zona, zatim na procedure vezane za obezbjeđenje objekata, stražarsku/čuvarsku službu, te inspekciju i sigurnosne patrole.

Info – ZŠ OS BiH

6 FOTO GALERIJA