SPP NG Maryland-BiH

Realizovana radionica „Concept development workshop“

6.12.2019

U Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, od 2. do 5. decembra 2019. godine, realizovana je radionica „Concept development workshop“ u kojoj su učestvovali predstavnici CMEP iz države Maryland, predstavnici ODC-a u Sarajevu, MO BiH i OS BiH, MS BiH, predstavnici entitetskih uprava CZ, ostala ministarstva sa državnog nivoa, FHMZ, RHMZ, JU vode RS, Federalnog ministarstva zdravstva, CK DB BiH i FUP SJ.

Učesnici su nakon prvog dana podijeljeni u dvije grupe koje su imale različite zadatke i ključne sposobnosti koje su provjeravane na vježbi. Grupa za planiranje sprovela je operativnu koordinaciju, odnose s javnošću i koordinaciju volontera NVO i međunarodne pomoći, te definisala učesnike kao i kompletan aparat za planiranje i organizaciju i realizaciju vježbe. Nakon definisanja zakonskih i podzakonskih regulativa na kojima će se realizovati vježba, istoimena grupa krenula je sa izradom osnovnih elemenata scenarija koji je podrazumijevao razoran zemljotres u Bosni i Hercegovini.

Grupa za admin i log, IT opremu komunikacije i sigurnost odredila je mjesto i datum održavanja vježbe, te razvila sve aspekte koji se tiču zahtjeva za potrebama vježbe po pitanju logističke i administrativne podrške, te potrebe po pitanju IT komunikacijske mreže kao i adekvatnu medijsku propraćenost vježbe.

Info – ZŠ OS BiH

5 FOTO GALERIJA