SPP NG Maryland-BiH

Оbukа “Demining Medic and MEDEVAC 1“

17.1.2020

Pripadnici 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane OS BiH pružili su podršku u realizaciji obuke “Demining Medic and MEDEVAC 1“. Uz podršku instruktorskog tima iz Sjedinjenih Američkih Država i Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD u BiH – ODC, obuka je uspješno realizirana na lokaciji kasarne Rajlovac OS BiH od 13. do 17. januara 2020. godine.

Na obuci je učestvovalo 17 pripadnika Oružanih snaga BiH iz sastava Deminerskog bataljona Brigade taktičke podrške. Navedeni događaj se odvijao u sklopu teoretske i praktične obuke iz dijela pripreme, preuzimanja i evakuacije zračnim putem.

Info – BrZS i PZO

3 FOTO GALERIJA