SPP NG Maryland-BiH

Zajednička sanitetska obuka pripadnika 5. pbr OS BiH i predstavnika Nacionalne garde Marylend SAD-a

9.3.2020

Na lokaciji kasarne i zračne luke „Dubrave“ Živinice u periodu od 2. do 6. marta 2020. godine realizirana je zajednička vojna obuka pripadnika 5. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH i pripadnika vojske SAD - Nacionalne garde Marylanda.

Cilj zajedničke vojne obuke bio je da se kroz vježbe vojnici i starješine 5. pbr OS BiH, kondiciraju u izvršavanju osnovnih mjera i radnji neophodnih za uspješno pružanje prve pomoći i zbrinjavanje povrijeđenih, kao i razmjena iskustva sa pripadnicima drugih vojski.

Kao kruna završetka obuke provedena je i mini vježba iz pružanja prve pomoći koju je osim ključnog personala komande 5. pbr OS BiH propratio i zamjenik šefa Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a, kapetan Fiodor Strikovski, sa kojim je u svojstvu domaćina bio komandant 5. pbr OS BiH brigadir Emir Kliko.

Ovaj vid zajedničke vojne obuke koristit će pripadnicima jedinica 5. pbr OS BiH tokom angažovanja u pružanju pomoći civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda, kao i drugim aktivnostima u skladu sa zakonskim procedurama, a u cilju dostizanja interoperabilnosti u skladu sa NATO doktrinom kojoj OS BiH teže.

info – 5. pbr

22 FOTO GALERIJA