Covid-19 Korona virus

Informacija o angažovanju Oružanih snaga BiH na preduzimanju preventivnih operativnih mjera na sprečavanju COVID 19 virusa na dan 07.04.2020.godine

7.4.2020


- OS BiH su angažovane na 9 graničnih prelaza, na kojima smo instalirali šatorske objekte, opremili kompletima vojničkih kreveta i izvršili DDD mjere u istim.

- Neprekidno vršimo osiguranje i čuvanje svih uspostavljenih šatorskih naselja na graničnim prijelazima sa minimalnim brojem ljudi (19 v/l).

- Preko Ministarstva sigurnosti BiH, OCK2IOBiH je do 07.04.2020.godine zaprimio ukupno 40 zahtjeva od kojih je do sada odobreno 19 zahtjeva i 3 zahtjeva su djelimično odobrena, a ostali zahtjevi su u fazi razmatranja mogućnosti OS BiH da odgovore istima.

- Trenutno OS BiH su angažovale resurse na 23 lokacije u BiH. Na istima smo angažovali 7 kontejnera, 35 velikih i 15 malih šatora i 1037 kreveta. U fazi su pripreme za angažovanje resursa na još 7 lokacija u BiH.

- Na dan 07.04.2020.godine u OS BiH imamo 5 pripadnika koji su testirani i testom je potvrđeno da su pozitivni, od kojih su 4 pripadnika na bolničkom liječenju, jedan pripadnik je u kućnoj samoizolaciji, 111 v/l je u samoizolaciji i kod 12 pripadnika su oboljeli uži članovi porodice.

Info - ZŠ OS BiH