Covid-19 Korona virus

Angažman OS BiH u prevenciji i sprečavanju širenja virusa korona – pomoć pružena civilnim strukturama u svim dijelovima Bosne i Hercegovine

10.4.2020

Oružane snage Bosne i Hercegovine su i dalje angažirane na devet graničnih prijelaza, gdje su instalirani šatorski objekti, opremljeni sa kompletima vojničkih kreveta i u kojima su izvršene mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD mjere), sa uspostavljenim mjerama osiguranja i čuvanja šatorskih naselja.

Od 20. marta do 10. aprila 2020. godine, u skladu sa procedurama, na osnovu 39 zaprimljenih zahtjeva, civilnim strukturama je odobreno ukupno 28 kontejnera, 53 šatora (velikih i malih) i 1706 kreveta, prema sljedećim općinama: Čapljina, Livno, Brčko, Banja Luka, Goražde, Nevesinje, Bileća, Zenica, Čitluk, Bijeljina, Orašje, Mostar, Ljubinje, Gacko, Travnik, Žepče, Lopare, Brod, Pelagićevo, Vlasenica, Kanton Sarajevo, Jablanica, te Štabu za vanredne situacije Republike Srpske i Štabu CZ Republike Srpske.

Trenutno, OS BiH su angažirane na 24 lokacije na kojima je angažirano sedam (7) kontejnera, 37 velikih i 15 malih šatora i 1037 kreveta, a u fazi je priprema za angažiranje resursa na još 13 lokacija.

Također, prema dosadašnjoj evidenciji, na dan 10.4.2020. godine u OS BiH se 102 vojna lica nalaze u samoizolaciji, a potvrđeno je 7 (sedam) slučajeva oboljelih pripadnika OS BiH.

Ured za odnose s javnošću

Tel.: 033/286-680, fax: 033/286-685,

e-mail: info@mod.gov.ba