Covid-19 Korona virus

Pripadnici 3.pb 4.pbr pružaju podršku na uspostavljanju izolatorija za borbu protiv COVID -19 u Goraždu

17.4.2020

Pripadnici 3.pb 4.pbr OS BiH iz kasarne Kosova izvršili su 16. aprila 2020.godine postavljanje privremeno ustupljenih materijalnih sredstava 50 (pedeset) kompleta vojničkih kreveta KUCZ u BPK-a.

Navedena sredstva su postavljena u prostorijama Gradske dvorane Mirsad Hurić u Goraždu, gdje je predviđena uspostava izolatorija na području Grada Goražda.

 

Ovo je jedna od brojnih aktivnosti 3.pb na pružanju pomoći civilnim strukturama vlasti na području BPK-a Goražde u prevenciji sprečavanja širenja korona virusa.

 

info - 4.pbr

5 FOTO GALERIJA