Covid-19 Korona virus

Zamjenik ministra odbrane BiH Mijo Krešić posjetiо kasarnu „Vojvoda Stepa Stepanović“ u Bijeljini

27.4.2020

Zamjenik ministra odbrane BiH za politiku i planove Mijo Krešić posjetio je 27. aprila 2020. godine kasarnu „Vojvoda Stepa Stepanović“ u Bijeljini u cilju upoznavanja sa strukturom i misijom bataljona, kao i sa preduzetim mjerama i radnjama u cilju sprečavanja širenja virusa „COVID 19“.

Zamjenika ministra odbrane Krešića primio je komandant 3. pješadijskog bataljona pukovnik Nebojša Jovanović, te ga je upoznao sa organizacijsko-formacijskom strukturom i misijom bataljona, kao i sa preduzetim operativnim mjerama i radnjama u cilju sprečavanja pojave i širenja virusa korona. Zamjeniku Krešiću prezentirane su i aktivnosti saradnje sa civilnim strukturama vlasti i kriznim štabovima civilne zaštite Grada Bijeljina i općina Lopare i Ugljevik, te pregled ustupljenih resursa Oružanih snaga BiH, a bilo je riječi i o problemima sa kojima se bataljon susreće u realizaciji određenih zadataka.

Nakon brifinga, uslijedio je i obilazak kasarne „Vojvoda Stepa Stepanović“ Bijeljina, gdje se zamjenik Krešić upoznao sa razmještajem jedinica i objekata na lokaciji. Ovom prilikom zamjenik ministra odbrane BiH, gospodin Krešić, istakao je važnost preduzimanja svih preventivnih mjera i radnji na sprečavanju nastanka i širenja infekcije izazvane virusom „COVID 19“ među pripadnicima Oružanih snaga BiH, kao i važnost izvršavanja svih zadataka s težištem na pružanje pomoći civilnim strukturama vlasti.

Info – 5. pbr

6 FOTO GALERIJA