Covid-19 Korona virus

Zamjenik ministra odbrane BiH Mijo Krešić posjetio kasarnu u Žepču

29.4.2020

Zamjenik ministra odbrane Mijo Krešić posjetio je 28. aprila 2020. godine lokaciju kasarne “Josip Karimović-Grabo” u Žepču.

Komandant artiljerijskog bataljona pukovnik Mato Jakić kroz informativni brifing upoznao je zamjenika ministra Krešića sa stanjem u jedinici i aktivnostima na lokaciji te mjerama i radnjama koje provodi jedinica u borbi protiv virusa COVID-19.

Nakon informativnog brifinga zamjenik ministra Krešić izvršio je obilazak lokacije te na kraju istakao zadovoljstvo aktivnostima jedinice, kao i mjerama koje se poduzimaju u prevenciji i širenju virursa korona.

info – 5.pbr

2 FOTO GALERIJA