Covid-19 Korona virus

Oružane snage Bosne i Hercegovine vrše dezinfekciju u općinama Čitluk, Jablanica, Konjic i Mostar

20.5.2020

Na osnovu zahtjeva Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), Oružane snage Bosne i Hercegovine su danas, 20. maja 2020. godine, uputile posebnu/specijalističku jedinicu na izvršenje zadatka dezinfekcije prostora, vanjskih površina i objekata gdje su boravile ili borave zaražene osobe u općinama Čitluk, Jablanica, Konjic i Gradu Mostaru.

Ovo je dokaz da su i u ovom kriznom vremenu, kao i one teške 2014. godine i svih ostalih predhodnih godina, Oružane snage BiH još jednom pokazale spremnost da i pored ograničenih resursa i godina neulaganja u iste, stave svoje kapacitete na raspolaganje svim građanima BiH i da, iako zapostavljene u angažovanju, spremno odgovore svakom izazovu.

 

Jedan od najbitnijih kapaciteta i sposobnosti za današnju situaciju je svakako jedinica ABHO OS BiH. Ova jedinica posjeduje kapacitet i stručnost za realizaciju prijeko potrebne dezinfekciju, kao i bavljenje značajno težim i kompleksnijim aktivnostima. U proteklom periodu ova jedinica je bila angažovana na dezinfekciji i dekontaminaciji objekata na lokacijama Oružanih snaga BiH, što je doprinijelo veoma niskoj stopi zaraženosti kod njenih pripadnika i samim tim održanju stepena gotovosti Oružanih snaga BiH.

 

Treba naglasiti da je jedinica ABHO OS BiH kroz vrlo specifične obuke kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu dostigla visoki nivo obučenosti u svrhu pomoći civilnim strukturama u otklanjanju posljedica eventualnog ABH incidenta ili zaraza kao što je COVID-19.

 

Načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović je već i ranije izjavio da smatra da u svakom slučaju kapaciteti Oružanih snaga BiH uvijek trebaju i mogu biti na raspolaganju građanima na cijeloj teritoriji BiH: “Ipak, naglašavam da smo u svakom slučaju, što se može vidjeti kroz današnji angažman OS BiH, spremni izaći u susret ukoliko pomoć u ovom segmentu bude zatrebala. Nadalje, Oružane snage BiH su spremne i da ostvare blisku saradnju sa svim ostalim državnim institucijama sa ciljem da se adekvatno odgovori na trenutnu kriznu situaciju, te da time doprinesu sveukupnom prosperitetu u državi.”

 

Naši pripadnici, po svim parametrima, u potpunosti se mogu nositi sa izazovima i zadacima savremenog doba, uključujući i ovaj slučaj pandemije virusa COVID 19, jer ih odlikuje visoki profesionalizam i posvećenost u izvršavanju zadataka, ali i spremnost da svakodnevno budu u službi građana, kako u BiH tako i na globalnom planu.

 

info - ZŠ OS BiH

10 FOTO GALERIJA