Najave

Konferencija „Žene lideri u sigurnosti i odbrani“, Dom OS BiH, 11 - 12. novembar 2019. IZJAVE ZA MEDIJE, ponedjeljak, 11. novembar u 09.15 sati

8.11.2019

Konferencija „Žene lideri u sigurnosti i odbrani“ (FLSD – Female leadership in Security and Defence), u okviru Procesa saradnje ministara odbrane zemalja Jugoistočne Evrope - SEDM (Southeastern Europe Defense Ministerial Process), održat će se u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu od 11. do 12. novembra.

Pored predstavnika Ministarstva odbrane BiH, u radu konferencije će učestvovati predstavnici ministarstava odbrane članica regionalnog foruma SEDM iz Albanije, Bugarske, Grčke, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Turske, Hrvatske, Gruzije, Italije, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Ukrajine, SAD-a i Moldavije (kao zemlja posmatrač), te predstavnici međunarodnih organizacija (NATO, SEEBRIG, RACVIAC, RCC).

Ministrica odbrane BiH Marina Pendeš će se obratiti učesnicima u uvodnom dijelu prvog radnog dana konferencije, te nakon toga dati izjavu za medije.

Protokol aktivnosti kojima mediji mogu prisustvovati, ponedjeljak 11.11.2019.

09.00 – 09.05 – otvaranje konferencije (5 minuta uzimanje kadrova s početka konferencije)

09.15 - IZJAVE ZA MEDIJE

Kamermani, fotografi i novinari, koji žele pratiti aktivnost otvaranja i početka rada konferencije, potrebno je da u Dom OS BiH u Sarajevu dođu najkasnije do 08.55 sati, a oni koji žele pratiti IZJAVE ZA MEDIJE trebaju doći najkasnije do 09.10 sati.

Uz zahvalnost na saradnji,

Ured za odnose s javnošću

Telefon: (033) 286-680, fax: (033) 286-685,